Kategorier
Livet på Gran Canaria

Flytte til Spania – Kanariøyene

Mange har en drøm om å flytte til Spania, og kanskje helst en Kanariøy, når de går av på pensjon. Eller helst før hvis de har mulighet til det. Det kan være mange grunner til det, men drømmen om en tilværelse i et herlig klima, og med en paraplydrink i hånden er nok fremtredende.

Ja, hvorfor ikke, selv om paraplydrinken nok helst bør droppes som daglig tørsteslukker. Ikke for å male fanden på veggen, men det er farlig for nordmenn med lave alkoholpriser. Det virker som om en del ønsker å drikke seg rike på alt de sparer i forhold til norske priser.

Flytting til Kanariøyene - En drink i solnedgang?

Når det er sagt så er det også en mengde andre fordeler:

 • En tilværelse uten tanke på den norske vinterens utfordringer i forhold til snømåking, glatte veier, drittvær, kulde, mørke, innesitting og alle de andre ufyselige negative vinterordene.
 • En tilværelse med et rikt sosialt liv hvor det ikke er grense for hva man kan være med på av aktiviteter.
 • Mulighetene til å gå turer hele året uten å måtte ta på truger eller brodder.
 • Muligheten til å være på stranda og bade hele året gjennom.
 • Et rimeligere, bedre og sunnere kosthold hvis det velges.
 • Generelt lavere levekostnader.
 • Et helsebringende klima. For mange er det nettopp det. De kan være uføre i Norge men svært så føre i sol og varme.
 • Et trygt sted å bo. Det er minimalt med kriminalitet, og lav terroristfare. Pass likevel opp for lommetyver.
 • Ingen farlige dyr eller insekter.
 • Lære andre kulturer å kjenne i et internasjonalt miljø.

Fordelene med å bo på en Kanariøy er så mange og så viktige for å ha et godt liv. Dette skrives det om i mange sammenhenger, men en må også være klar over at det er noen utfordringer og ulemper. Det vil derfor under være mest fokus på det i teksten under. Ikke la det skremme deg. Det er bare for å gi deg et mer nyansert bilde av virkeligheten.Ulemper ved å flytte til Spania – Kanariøyene:

Alt ved å flytte til Spania, eller et annet land, er ikke bare fryd og gammen. Det er så klart ulemper, eller kanskje rettere sagt utfordringer, en må være klar over.

 • Et land med et annet språk. Svært få, om noen, norske pensjonister hadde spansk på skolen. Noen har vært flinke og fremsynte og lært seg litt spansk før avreise, men for de fleste blir språkkollisjonen opplevd etter og under innflytting til landet. Spansk brukes i det offentlige system, så hvis en ikke snakker språket flytende må en i mange tilfeller ha hjelp. (Les historien om Spansk og språkproblemer.)
 • Et svært uvandt byråkrati. Spania er en gammel stor nasjon et et godt utbygd og godt etablert byråkrati, med en mengde stempelforvaltere. De er eksperter på skjemaer. (Les om byråkratiet, og om de offentlige ansatte.
 • En annen kultur. Man kan tro hva man vil men det er en helt helt annen kultur, noe vi stadig merker ved omgang med de innfødte. Noen ganger er det også helt og fullstendig ubegripelig, men helt naturlig for dem. I deres øyne er det sikker det samme i forhold til oss, og mest sannsynlig er det de som har rett. (Les om kulturen.) Om dette er en ulempe, eller berikelse, må den enkelte bedømme selv. For min del er bekjentskap med andre kulturer av det positive.
 • Andre regler og lover. (Et eksempel: Det er ikke lov å slepe bil.)
 • Du kan ikke tegne norske reiseforsikringer og mange andre forsikringer. De krever normalt norsk adresse. Det samme gjelder for en del norske kredittkort.
 • Du mister medlemskapet i Folketrygden hvis du oppholder deg i mer enn 12 måneder i utlandet, og du får ikke varsel om at du har mistet det. (Det er mulig dette er endret.) Om det er en ulempe må den enkelte vurdere. På ferier i Norge må du dermed bruke det Europeiske Helsetygdkortet fra Spania, eller reiseforsikring.
Flytte til Spania - theislandsinthesun.com
Stjålet fra Facebook, men bildet var så herlig 🙂Trekkfugl eller innflytter.

Noen velger å bo i Syden over en lengre periode i vinterhalvåret, som en trekkfugl, og noen ønsker å flytte til Spania/Kanariøyene permanent.

Det er noen regler en «må» forholde seg til.

Hvis du ikke flytter permanent til en Kanariøy er det ikke lov å være der mer enn i 3 måneder av gangen uten registrering. (90 dager i løpet av en 180 dagers periode for statsborgere fra EU og EØS. Her er også en link fra spanske myndigheter.)

Likevel – det virker ikke til at noen i det hele tatt bryr seg om denne 90-dagers regelen, og det er vel kanskje heller ingen som kontrollerer. (Det er forøvrig den samme regelen for utlendinger fra EU/EØS som oppholder seg i Norge, og de bryr seg vel kanskje ikke i Norge heller?)

NB! Hvis noen som leser dette kan vise til en offentlig side som sier noe annet om 90-dagersregelen, så vennligst meld ifra. Jeg har ikke klart å finne det, men det er mulig at det er endringer.

Hvis du er i Spania i mer enn 6 måneder i året er det også andre ting som slår inn i forhold til oppholdstillatelse, norske helseregler og skatteregler.

Normalt har reiseforsikringen en gyldighetsperiode på 3 måneder, hvis en ikke kjøper en for lengre opphold.

Flytte til Spania – Kanariøyene. Hvilken øy skal man velge?

Øyene er svært ulike, så det er ikke likegyldig hvor man slår seg ned. Natur, klima, størrelse og mer til er ulikt.

Tenerife er den største øya med et stort mangfold i natur og klimaforhold. Det har også Gran Canaria, men øya er ikke fullt så stor. Likevel er Gran Canaria såpass stor at en ikke får øy-syke.

Lanzarote er også en populær øy for nordmenn. Øya har derimot noen begrensninger siden den ikke er så stor og omfangsrik som de over, men likevel er den stor nok til at tilværelsen kan bli perfekt.

Til syvende og sist er det ikke størrelsen som teller. Heller ikke om øyer 😉 Det er hvor godt man trives på stedet, med sine naboer, aktiviteter, venner og omgangskrets. Hvis man legger litt innsats i det så kan få en drømmetilværelse.

Flytte til Spania -KanariøyeneI hvilket miljø skal man slå seg ned på en Kanariøy?

I denne forbindelse har man flere valg. Skal man bo i områder dominert av Kanariere? Mange ser for seg et behagelig liv for eksempel på en finka (liten gård) i en perifer landsby.

Vær klar over hva du gjør. Jeg skal ikke svartmale drømmen, men det er noen utfordringer. For det første føler mange etter hvert at en savner et miljø med folk med samme røtter. Les Nordmenn. Ikke for å si noe stygt om de innfødte, men det er en stor forskjell. I utgangspunktet virker de svært tolerante, hyggelige og fantastiske, men de er også fra en annen kultur som vi ikke er vandt til, eller forstår fullt ut. Deres kultur er ikke feil, men vi kjenner den ikke helt, og kan få noen problemer med tilpasning.

Man kan slå seg ned i områder med et mer internasjonalt preg. Det er også et godt alternativ, og lærerikt i forhold til andre kulturer. Utlendinger er som Nordmenn, de holder seg oftest sammen med de med samme opprinnelse. Tyskere med tyskere, engelskmenn med engelskmenn, og så videre. Det er derfor heller ikke like lett å komme inn i slike miljøer som fullverdig medlem uten videre. På samme måte som at det er vanskelig for en som ikke er norsk å komme inn i et norskt miljø.

Ut fra min erfaring så vil de fleste norske, etter hvert, ønske å ha en hvis form for kontakt med nordmenn, selv om man ofte omgås folk fra andre land.

Flytte til Kanariøyene - Hvor skal man bo?

Ensomhet.

Man kan være ensom i Norge, og man kan være ensom på en Kanariøy, eller hvor det enn skulle være. Det er ingen venner som kommer av seg selv. Ingen ringer på din dør og ber om å få bli din venn. En må faktisk investere i litt innsats. Vennskap og omgangskrets er viktig for å ha et rikt liv.

Ensom - flytte til kanariøyene

Mulighetene på øyene er store for å få den omgangskretsen du ønsker. Medlemskap i klubber og foreninger, deltakelse på aktiviteter av alle slag, er en god inngangsbillett. Her snakker jeg av erfaring for jeg har flyttet Norge rundt, før vi flyttet til Gran Canaria. (Historien kan du lese her.) Blir du med i en interressegruppe/forrening/lag/klubb med deltakere fra flere nasjonaliteter, får du også flere internasjonale venner.

Likevel er ikke det nok. Man må faktisk ta kontakt, gi litt av seg selv og være interessert i medmennesker. Det man investerer her får man god avkasting på, for de man treffer er ofte i samme situasjon. Om de er nordmenn eller av annen nasjonalitet spiller i så måte lite. Det man derimot må tenke på er at alle vennene bør ikke være trekkfugler, som kun er her i vinterhalvåret, hvis du skal bo her permanent. Da kan det bli et svært rolig sommerhalvår.

En av de store fordelene ved å bo på Gran Canaria, Tenerife eller Lanzarote, er at mange gamle venner og arbeidskolleger frekventerer øyriket i sør. Hvis man har kontakt etter utflytting er det jo svært hyggelig og treffe dem i feriemodus over en lunsj eller middag.

Sosiale medier og sosiale aktiviteter

Sosiale medier, og i første rekke Facebook, er et fortreffelig verktøy til å holde kontakten, følge med på hva som skjer, eller avtale et treff. Vær ikke redd for å ta et initiativ! Om det ikke passer den første gangen, så kan det passe senere. Facebook gjør også sitt til at en ikke føler seg helt borte i det blå i forhold til Norge.

I forhold til nordmenn er det også Facebookgrupper som er myntet på de som sogner til de ulike øyene i en eller annen grad. Det er mange norske FacebookgrupperGran Canaria og Tenerife. Fuerteventura har også sin gruppe, men den er lite aktiv. Dette skyldes nok at det er få nordmenn som faktisk bor der. I alle tilfeller er dette fantastiske tiltak som gir nyttig informasjon.

For Lanzarotes del er det også Facebookgrupper for nordmenn. Det Lanzarote også har er Fredagspilsen til Ola i sola. En ukentlig utsendelse med oppdateringer om hva som har skjedd, i tillegg til nyhetene på nettavisen Lanzaroteposten.com. De har også ukentlige samlinger for nordmenn.

Nyheter om hva som skjer på øyene kan man få på nettet gjennom norske, svenske, engelske og sikkert tyske, nyhetsformidlere på øyene, i tillegg til Facebook. En populær nettavis for nordmenn og svensker på Kanariøyene er canariajournalen.

Det er også samlinger og klubber for nordmenn og skandinaver på øyene og i Spania, som kan bringe en ut fra ensomhet til et aktivt sosialt liv. Det er sjømannskirker, og norske/nordiske foreninger på Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, og i Spania, som arrangerer svært mange aktiviteter. For ikke å snakke om hvis man er modig nok til å bli med i noe Spanskt. Språkferdigheter er nok et stort aktivum her, men man kan jo også lære en del spansk ved å tilbringe tid med spansktalende.

All ære til de som bruker mye av sin tid til informasjonsformidling, Facebookgrupper for øyene, samt planlegging og arrangering av aktiviteter, samlinger og turgåing rundt på Kanariøyene, og på fastlandet. Et fantastisk tiltak for å få oss alle ut av sofaen, og føle samhold. Støtt opp om dette og få flere nye venner!Kjøpe/leie husvære

Ja skal man kjøpe eller leie? Hvis man ikke er svært godt kjent, og har vært der i lengre perioder før, anbefales det å leie først. Da får man en formening om valget om flytting er rett, og om man trives langt borte fra Norge. Det er tross alt mange som etter en tid savner Norge, av en eller annen grunn, og da er det praktisk å ha en enkel retur. Det er enkelt å kjøpe noe, men ikke alltid like lett å selge.

Comunidad.

Ved å flytte til Spania, eller en Kanariøy, oppdager man fort at den mest normale boformen er i en såkalt comunidad, et bofellesskap. Sjekk økonomien i comunidaden før du kjøper. Månedlig må man betale en hvis sum til fellesskapet. Det kan være fra noen få Euro til flere hundre. Det kommer an på hva fellesskapet skal holde i orden, og hvor mange det er som skal dele regningen. Bassenger, heiser, vedlikeholdspersonell etc koster, og reflekteres i det man må betale.

For små comunidader er det at alle betaler svært viktig, ellers kan det lett bli økonomiske problemer. Husk at for mange er den månedlige betalingen noe de aller helst ikke ønsker å betale. Den regningen legges helt nederst i regningsbunken. Comunidader hvor alle betaler er derfor en sjeldenhet, og prosessen for å få inn det utestående er nesten håpløst og svært tidkrevende.

Det er så klart boliger som ikke er i et bofellesskap. Da slipper man ofte unna en del frustrasjon, men man har heller ingen annen hjelp enn politiet hvis man har naboer fra helvete.

Naboer.

Naboer er noe en dessverre ikke har kontroll på. Slik er det også ved å flytte til Spania. Naboene kan jo også skifte i løpet av den tiden du bor der.

Comunidader er regulert med et lovverk for hvordan bofellesskapet skal fungere. Spania har også lover som skal regulere støy ute. Det skal være stille ute fra kl. 2200 til kl. 0800. 2200 blir ofte betraktet som 2300, og det kan vel være greit nok hvis en ikke må tidlig i seng for å komme seg på jobb dagen etter, men det er alltid noen i nærheten som skal dette. Øyenes turistindustri har hjula i gang hele året og hele uka. Om det er mandag eller søndag, så er det alltid noen som må tidlig opp.

Det er ikke noen mal for hvilken nasjonalitet som bryter denne loven. Etter min erfaring er nordmenn minst like flinke til å neglisjere regelen, som andre nasjonaliteter.

Hvis man leier har man en enklere mulighet til å komme seg bort fra et bofellesskap som ikke er optimalt i forhold til eget ønske. Problemet er at man ikke vet hva man flytter til neste gang. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.Flytting permanent til en Kanariøy

Hvis man tar valget om å flytte til Spania, eller en Kanariøy, og ut fra Norge, er det enkelte ting en etterhvert må få i orden. Utflytting er vesentlig mer utfordrende enn å være trekkfugl. Tips og råd i forhold til dette finner du på Internett. Vær obs på at enkelte regler i forhold til Residencia og dokumentasjon endres, så her snakker vi om ferskvare.

Spanske dokumenter.

Empadronamiento. Bostedsbevis. Registrering av navn og spansk adresse. Kommunen får tildelinger på bakgrunn av innbyggertall. Dette skjemaet er grunnlaget for søknaden om NIE nummer

NIE. Et NIE nummer (spansk identifikasjonsnummer) må en ha i de aller fleste tilfeller og er noe av det første en må skaffe seg. Hvis du skal kjøpe omtrent hva som helst forlanges det at du oppgir dette. Ikke matvarer og klær så klart.

Residencia. Hvis du oppholder deg mer enn 183 dager i året i Spania blir du betraktet som innbygger og skattepliktig. De 183 dagene bør ikke være sammenhengende. Nummeret er det samme som NIE-nummeret.

Fremvisning av residencia kreves i svært mange tilfeller.

Dokumentet gir også rabatter på fergene mellom øyene og flyreiser innen Spania. I enkelte kommuner må du hente ut et reisebevis på kommunehuset for å få rabatten.

Norske dokumenter.

Helsekort. Ved utflytting fra Norge mister man rettighetene i det norske helsesystemet. Hvis du jobber på en Kanariøy skal arbeidsgiveren din betale Seguridad Sosial. Er du egen arbeidsgiver må du selv betale denne. Hvis du er pensjonist må du få et dokument fra Helfo, E-121, som gir deg helserettigheter i Spania på lik linje som de innfødte.

Alle offentlige helseytelser og tilbud er gratis. Som pensjonist med spansk helsekort og spansk resept betaler du kun 10% av medisinprisen på apoteket, og for noen også mindre.

Førerkort. Norsk førerkort må byttes inn i et spansk innen to år. Jeg har forstått det slik at dette gjelder hvis du har førerkort som har lenger gyldighet enn ti år.

Økonomi.

Flytte til Spania - Kanariøyene - Økonomi

Skatt. Noen sier at skattenivået på Kanariøyene er mindre enn i Norge. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det spørs alt etter hva du har i inntekt eller pensjon. Skatten er progressiv så ved et visst nivå kan den bli høyere enn i Norge. Satsene og grensene endres hvert år, så kontakt en regnskapsfører for å få detaljer.

De første årene må man levere norsk selvangivelse og spansk. Det man betaler til Norge i skatt blir trukket fra på den spanske skatteberegningen, så man slipper dobbelt beskatting. Hvis den spanske skatten er høyere enn den norske, skal mellomlegget betales til Spania. Hvis den norske er høyere en den spanske, får man ingen ting igjen.

Etter noen år må man melde seg ut av det norske skattesystemet. Skatte-emigrasjon. De spanske skattemyndighetene vil ha alle skattekronene dine.

Det er også eksempler på at de spanske skattemyndighetene vil ha skattepengene dine for årene før de norske gir deg skatte-emigrasjon. Da kan du få et problem, samt mulighetene for dobbelt beskatning kan bli et faktum. Dette selv om Norge har en skatteavtale med Spania for å unngå det. Å krangle med de spanske myndighetene er ikke å anbefale.

Penger i banken. Behold norsk bankkonto og ikke flytt pengene til solen. Med dette menes at ikke flytt pengene fra Norge til en kanarisk/spansk bank. Nordmenn kjenner ikke systemet, regler, lover og usikkerheten. I verste fall, hvis du kommer opp i trøbbel, kan den spanske kontoen bli sperret av myndighetene. Da har du et problem. Men en spansk bankkonto må du ha.

Hvis du ønsker å flytte til Spania eller en Kanariøy så ikke la deg skremme!

Selv om det er noen utfordringer ved å flytte til Spania – Kanariøyene, så er de svært overkommelige, men det er kjekt å vite om disse, samt ta en stilling til de. Min historie om å flytte til Gran Canaria kan du lese her. For vår del var det ikke så mye overveid med nøye gjennomtenking, men det gikk bra, og vi har lært en masse.

Det er deilig når man har vært gjennom papirmøllen!

Saludos

Audun

Auduns forhold til å flytte til Spania
Følg oss:
Facebook
Del dette:
Facebooktwitterpinterestlinkedin